Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 18/09/2017