Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 11/04/2018