Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 09/10/2017