Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 19/11/2018