Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 08/10/2018