Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 17/06/2015 έως 06/07/2015