Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 02/05/2018