Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 07/01/2019