Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 08/07/2015 έως 27/07/2015