Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 28/05/2018