Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 02/09/2015 έως 21/09/2015