Νέο φυλλάδιο Βερόπουλος με προσφορές από: 04/06/2015 έως 23/06/2015