Νέο φυλλάδιο Βερόπουλος με προσφορές από: 03/09/2015 έως 19/09/2015