Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές από: 24/06/15 έως 07/07/15