Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 03/10/2017