Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 03/07/2018