Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 02/10/2018