Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 05/01/2019