Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 19/09/2017