Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 19/06/2018