Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 17/07/2018