Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 16/10/2018