Νέο φυλλάδιο Μασούτης με προσφορές:  18/06/2015 έως 04/07/2015