Νέο φυλλάδιο Κρητικός με προσφορές: 30/07/2015 έως 05/08/2015