Οι προσφορές ισχύουν από: 25/06/2015 έως 01/07/2015