Νέο φυλλάδιο Κρητικός με προσφορές: 16/07/2015 έως 22/07/2015