Οι προσφορές ισχύουν από: 11/06/2015 έως 17/06/2015