Νέο φυλλάδιο Κρητικός με προσφορές: 09/07/2015 έως 15/07/2015