Οι προσφορές ισχύουν από: 04/06/2015 έως 10/06/2015