Νέο φυλλάδιο Κρητικός με προσφορές: 01/10/2015 έως 07/10/2015