Οι προσφορές Carrefour Μαρινόπουλος ισχύουν από: 27/07/2015 έως 22/08/2015