Οι προσφορές Carrefour Μαρινόπουλος ισχύουν από: 16/06/2015 έως 27/06/2015