Οι προσφορές Carrefour ισχύουν από: 27/07/2015 έως 22/08/2015