Οι προσφορές Carrefour ισχύουν από: 22/09/2015 έως 03/10/2015