Οι προσφορές Carrefour ισχύουν από: 13/07/2015 έως 25/07/2015