Οι προσφορές Carrefour ισχύουν από: 02/06/2015 έως 13/06/2015

[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] Όλη η Ελλάδα ταξιδεύει στο κέρδος 1+1 [/tab_title]
[tab_title] Το καλοκαίρι είναι εδώ! [/tab_title]

[/tabs_head]
[tab] [/tab]
[tab] [/tab]

[/tabs]