Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 31/08/2015 έως 21/09/2015