Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 24/07/2015 έως 04/08/2015