Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 23/06/2015 έως 03/07/2015