Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 22/09/2015 έως 03/10/2015