Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 04/06/2015 έως 22/06/2015