Νέο φυλλάδιο Bazzar με προσφορές από : 03/07/2015 έως 23/07/2015