Νέo φυλλάδιo Arista supermarkets με προσφορές, από 02/06/2015 έως 13/06/2015