Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 28/09/2015 έως 30/09/2015