Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 04/01/2016 έως 09/01/2016

https://www.youtube.com/watch?v=AucRG2Nw0rE