Νέες προσφορές ημέρας Βερόπουλος από 01/06/2015 έως 03/06/2015