Νέα φυλλάδια Leroy Merlin με προσφορές, από 06/07/2015 έως 29/08/2015

[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] Ανακαίνιση εύκολα [/tab_title]
[tab_title] Σούπερ προσφορές [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab] [/tab]
[tab] [/tab]
[/tabs]