Νέος κατάλογος Γερμανός με προσφορές – Δεκέμβριος 2012