Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 19/04/2017