Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 27/05/2015 έως 15/06/2015